Kasutatavad mõisted:

Kaup/toode – OÜ EW Sound & Light veebipoes müüdavad esemed.

Klient/ostja – OÜ EW Sound & Light veebipoes ostu sooritav juriidiline või füüsiline isik.

Müüja - OÜ EW Sound & Light, Raua 1/Pronksi 6, Tallinn, Eesti

E-pood - EW Sound & Light veebipood www.shop.ewsound.ee

1. Kasutustingimuste kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad ostu sooritava isiku (edaspidi „Ostja“ ja „Klient“) ja ostukeskkonna shop.ewsound.ee (edaspidi „e-pood“) omaniku OÜ EW Sound & Light (edaspidi Müüja) vahel shop.ewsound.ee vahendusel kaupade ostmisel ja müümisel tekkivate kohustuste ja õiguste kohta.

1.2. Lisaks reguleerivad shop.ewsound.ee vahendusel toodete ostmist ja müümist Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

2. Kaupade ostmine

2.1. Kõikide kaupade hinnad on Eurodes ja sisaldavad Eesti käibemaksu 20%. Toodete juures on ära märgitud hetkel kehtivad hinnad ja eeldatavad tarneajad. Toodete hinnad ei sisalda tarnekulusid. 

2.2. Tootega tutvumiseks tuleb Ostjal toodete valikus klikkida toote peale. Ostjal on võimalik tutvuda toote spetsifikatsioonidega toote juures välja toodud informatsioonis ja toote all olevates alamenüüdes “Kirjeldus” ja “Toote üksikasjad”.

2.3. Sobiva toote leidmisel tuleb Ostjal valida sobiv tootekogus ja klikkida lingil "Lisa ostukorvi". Seejärel avaneb Ostjal võimalus jätkata toimingutega klikkides lingil “Jätka ostu vormistamisega”, asudes valitud too(de)te eest tasuma või minnes tagasi toodete valiku juurde läbi lingi „jätka ostlemist“. Tooteid võib ostukorvi lisada erinevatest tootegruppidest ja piiramatul hulgal. Toodete koguseid saab hiljem ostukorvis muuta, samuti saab tooteid ostukorvist eemaldada. Müüja ei garanteeri ostukorvi aktiivseks jäämist Ostja poolt veebilehe sulgemisel.

2.4. Kui klient on veendunud enda ostukorvi sisus, on tal ostu sooritamiseks võimalik klikkida lingil “Jätka ostu vormistamisega”. Seejärel tuleb kliendil sisestada veebipoe keskkonnas välja toodud lahtritesse enda isikuandmed. Ostjal on võimalus isikuandmeid sisestada külalisena tellides või registreerudes püsikliendiks. Külalisena tellides tuleb Ostjal kohustuslikus korras märkida ära enda sugu ning sisestada lahtrites enda eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress. Vajutades lingil „Jätka“, saab klient sisestada enda aadressiandmed, mida kasutatakse nii isikliku aadressina, kui ka tarneaadressina. Klient saab soovi korral sisestada tarneaadressist erineva arveldusaadressi. Aadresside järgus tuleb Ostjal sisestada enda aadress, postiindeks, linn ja riik. Vajutades lingil „Jätka“, tuleb kliendil valida tarnemeetod. Valikus on välja toodud kaks tarnemeetodi, milleks on „DPD Pickup“, kus Ostjal tuleb valida endale sobiv pakiautomaadi asukoht ning „DPD kulleriga koju või tööle“, mille korral saadetakse Ostjale pakk tema poolt märgitud aadressile. 

2.5. Kaupade hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Müüja ei vastuta infosüsteemide vahelisest ajaviivitusest tuleneva väärinfo kuvamisest laoseisu osas. Kui toote juures on märgitud, "Laos pole piisavalt tooteid” siis seda toodet osta ei saa ja link "Lisa ostukorvi" on muutunud mitteaktiivseks. 

2.6. Kaupade kirjeldus ei pruugi olla täpne või piisavalt detailne. Müüja soovitab vaadata lisa tootja kodulehelt ning küsimuste korral Müüjaga ühendust võtta.

3. Kaupade eest tasumine füüsilise isiku puhul

3.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Krediidipank, Coop) ja krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Maestro).

3.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

3.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

3.4. Tellimuse eest tuleb tasuda koheselt. Tellimus loetakse esitatuks kaupade eest tasumisega.

3.5. Müüja kohustub koheselt Ostjaga kontakteeruma kui selgub, et Ostja poolt soovitud kaup ei ole enam saadaval, tarneaeg on teadmata või hind on muutunud. Juhul kui Müüja poolt välja pakutud pikenenud tarneaeg või muutunud hind Ostjale ei sobi tühistab Müüja Ostja poolt esitatud tellimuse ja kannab Ostjale kogu makstud summa tagasi.

4. Järelmaksuga tasumine füüsilise isiku puhul

4.1. Ostjal on võimalus toote eest tasuda kasutades selleks Liisi järelmaksu ja LHV järelmaksu. Sealjuures ei sõlmi Müüja Ostjaga järelmaksu lepinguid, vaid pakub võimalust esitada e-poe kaudu elektrooniliselt järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalik taotlus tarbijakrediiti pakkuvale krediidiandjale. 

4.2. Olenevalt Ostja poolt taotluses valitud krediidiandjast, edastab Müüja e-poe kaudu esitatud Ostja taotluse Järelmaksu lepingu sõlmimiseks krediidiandjale või suunab Ostja pärast e-poe vajalike andmete sisestamist tarbijakrediiti pakkuva krediidiandja veebikeskkonda, kus Ostja saab täita järelmaksu taotluse. Ostja taotlust järelmaksu lepingu sõlmimiseks käsitletakse tarbijakrediiti pakkuvale krediidiandjale suunatud ettepanekuna teha pakkumus järelmaksu lepingu sõlmimiseks.   

4.3. Järelmaksu pakkuva krediidiandja poolt Ostja taotlusele positiivse vastuse andmise korral sõlmitakse järelmaksu leping Ostjaga kas tarbijakrediiti pakkuva krediidiandja veebikeskkonnas. Järelmaksu leping sõlmitakse krediidiandja ja Ostja vahel ja Müüja ei võta seoses vastava lepinguga ega selle tingimustega endale Ostja ees mistahes kohustust ega vastutust.

5. Kaupade eest tasumine juriidilise isiku puhul

5.1. Juriidilisel isikul on võimalik e-poes valitud toodete eest tasuda juriidilisest isikust Ostjale edastatud arve alusel. Arve edastamise eelduseks on juriidilisest isikust Ostja poolt ettemaksuarve tasumine, mis edastatakse juriidilisest isikust ostja poolt edastatud e-posti aadressile.

5.2. Ettemaksuarve saadetakse kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Klient on kohustatud enne ettemaksuarve tasumist kontrollima, et andmed ettemaksuarvel vastavad tellimusele. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu ettemaksuarvel näidatud summa  on laekunud Müüja arvelduskontole.

6. Kaupade tarnimine

6.1. Toodete orienteeruv tarneaeg on välja toodud toote kirjelduse juures, kui Ostja klikib toodete valikus spetsiifilise huvi pakkuva toote peale. Kui Ostja poolt soovitavat kaupa ei ole laos, siis puudub etteantud orienteeruv tarneaeg. Laos mitteolevate kaupade osas soovitame Ostjal ühendust võtta Müüjaga.

6.2. Kaupade tarnimiseks pakub Müüja kahte võimalust: 

6.3. Ostjal on võimalik valida üheks tarneviisiks „DPD Pickup“, mille korral tuleb kliendil temale tellimuse vormistamisel ette antud DPD pakiautomaatide nimekirjast valida välja sobivaim pakiautomaadi asukoht.

6.4. Teiseks tarneviisiks on võimalik valida kliendil „DPD kulleriga koju või tööle“, mille korral tarnitakse Ostjale kaup kohale tema poolt kontaktaadressiks märgitud aadressile. 

6.5. Ostja on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima Müüjale esitatavate kontaktandmete õigsust. Kui Ostja ei viibi pidevalt märgitud aadressil või asukoha leidmine on keeruline tuleb Ostjal tellimise käigus kirjutada aknasse "Lisainformatsioon" täiendava info oma asukoha või kohaloleku aegade kohta. Müüja ei vastuta toodete kohale toimetamisel tekkinud viivituse eest juhul kui viivitus on tingitud Ostja poolt esitatud kontaktandmete ebatäpsusest.

7. Garantii tingimused

7.1. Kõikidele kaupadele kehtib tootekirjelduses märgitud garantii. Garantiitähtaeg algab müügilepingu sõlmimisest ja kehtib tootele lisatud garantiidokumendis näidatud perioodil. Olles ostu kinnitanud on Ostja nõus müüja poolt pakutava garantiiga ning edasised pretensioonid garantii osas ei kuulu rahuldamisele.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Müüja ja Ostja vastutavad teisele poole tekitatud kahju eest käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel.

8.2. Müüja ei vastuta toodete väärkasutamisest või toodete rikkest tingitud muude kahjude eest.

8.3. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest juhul kui kahju on tingitud asjaolust mida Müüja ei saanud mõjutada, (vääramatu jõud).

8.4. Müüja vastutus kauba tarne eest lõpeb kauba üleandmise hetkest Ostjale, Ostja poolt volitatud isikule või kullerile.

9. Kauba tagastamine

9.1. Ostjal on õigus Müüjale kaup mõjuval põhjusel tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamise kuupäevast. Kaup peab olema rikkumata originaalpakendis, avamata ja kasutamata. Ostja on kohustatud enne kauba ostmist veenduma, et ostetav kaup talle sobib. Märkides ostukorvis ruudukese "Nõustun kasutustingimustega ja täidan neid" kinnitab Ostja, et on seda ka tegelikult teinud ja kõigest aru saanud. Ostja katab kõik kauba tagastamisega seotud kulutused.

9.2. Müüja tagastab Ostja poolt tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse kaup Ostjale. 

9.3. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

9.4. Ostja on kohustatud avama Toote pakendi alati ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei ole Toote tagastamine originaalpakendis nõutav. 

9.5. Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jms) peavad olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Müüja õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

9.6. Ostja kannab talle lepingu esemena üleantud asja tagastamisega seotud otsesed kulud

10. Kasutustingimustega nõustudes nõustub Ostja järgnevaga:

10.1. Müüja võib sisestada Ostja poolt sisestatud kontaktandmeid enda andmebaasi turunduslikul ja püsikliendi kliendibaasi haldamise eesmärgil.

10.2. Müüjal on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat ning loovutada andmebaasi kolmandatele isikutele. Müüja võib võõrandada isikuandmeid sisaldava andmebaasi kolmandatele isikutele, ilma et peaks sellest rakenduse kasutajaid eelnevalt teavitama. 

10.3. Konto loomisega nõustute, et Müüja võib saata teile teavituslikke tekstsõnumeid ja e-kirju, mis on tavaline osa teenuste kasutamise äritegevusest. Võite igal ajal loobuda Müüjalt tekstsõnumite ja e-kirjade saamisest.

11. Intellektuaalne omand

11.1. Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) e-poele ja selle koosseisus olevatele materjalidele (avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised, graafikateosed, kompilatsioonid, tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule.

11.2. E-poe kaudu kättesaadavaid materjale võib autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse piires (kasumit mittetaotleval eesmärgil) reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda, kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha. 

11.3. Teenuse, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud.

11.4. E-poele ja Müüjale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke alamlehekülgedele) tingimusel, et need ei anna e-poe ega Müüja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni. 

12. Puudustega kaubast tulenevate pretensioonide esitamise kord

12.1. Müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. 

12.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Ostja Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea ilmnemist. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

12.3. Kauba varjatud puuduse, milleks loetakse eelkõige puudust kauba kvaliteedis, ilmnemisel kohustub Ostja koheselt teavitama Müüjat probleemist e-posti teel e-posti aadressile info@ewsound.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

12.3.1. Nimi ja kontaktandmed;

12.3.2. Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; 

12.3.3. Müügilepingu number.

12.4. Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. 

12.5. Ostjal on õigus nõuda Müüjalt toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada, toote parandamine või asendamine ebaõnnestub, Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

12.6. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda. 

12.7. Müüja ei vastuta tellitud too(de)te mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust.

12.8. Müüja ei hüvita Ostja tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Ostja süül, puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel, toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

13. Muud tingimused

13.1. Seoses Shop.ewsound.ee vahendusel kaupade tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse kahepoolsete läbirääkimiste teel. Kõikide vaidluste ja käesolevates Shop.ewsound.ee kasutustingimustes mitte välja toodud probleemide lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.